बासलात के हो ? कसरी तयार गर्ने ?

बैंकिङ खबर / कुनै पनि संस्थाको आर्थिक स्थिती, जस्तै पुँजी, सम्पती, दायित्वको यथार्थ जानकारीको लागि तयार गरिने विवरणलाई वासलत भनिन्छ । वासलतलाई संस्थाको कानुनी मान्यता प्राप्त विवरणका रुपमा लिइन्छ । व्यावसायिक संस्थाको हकमा नाफा नोक्सान हिसाब खाता बनाईसकेपछि अन्त्यमा बनाईने हिसाब वासलात हो । वास्तवमा यो कुनै खाता होइन, खाताहरुको निचोड वा सारांश हो । प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा वासलत बनाउनुपर्दछ । वासलतले गर्ने आर्थिक अवस्थाको चित्रण वासलात तयार गरिएको दिनको हुन्छ । व्यापारीले व्यापारको यथार्थ आर्थिक अवस्थाको जानकारी प्राप्त गर्न चाहन्छ । नाफा नोक्सान हिसाब खाताले कुल नाफा वा कुल नोक्सान केहि भए वा नभएको जानकारी दिन्छ साथै सो खाताले खुद नाफा वा खुद नोक्सान निर्धारण गर्न सहयोग गर्दछ ।

 

वासलातको दायित्व पक्षमा हुने प्रमुख बुँदाहरु

 • तिर्नुपर्ने बिल (Bills Payable)
 • बैंक ओभरड्राफ्ट ( Bank Overdraft)
 • साहु ( Creditor)
 • ऋण ( Loan)
 • सुरक्षित कोष (Reserve Fund)
 • पुँजी ( Capital)
 • पुँजी फिर्ता (Drawings)
 • खुद नाफा (Net Profit)
 • खुद नोक्सान (Net Loss)

वासलताको सम्पती पक्षमा रहने प्रमुख बुँदाहरु

 • नगद मौज्दात (Cash in Hand)
 • बैंक मौज्दात ( Cash at Bank)
 • भुक्तानी पाउनुपर्ने बिल ( Bills Receivable)
 • आसामी (Debtor)
 • फर्निचर (Furniture)
 • मोटर ( Motar)
 • लगानी (Investment)
 • भवन, हाता र पर्खाल (Business Premises)
 • अदृश्य सम्पतिहरु (Intangible Assets)
 • सामानको अन्तिम मौज्दात (Closing Stock)

वासलातमा समावेश हुने समायोजनका केहि कारोबारहरु

 • अन्तिम मौज्दात (Closing Stock)
 • पेस्की खर्च ( Prepaid Expenses)
 • भुक्तानी दिनुपर्ने खर्च ( Payable, Unpaid or Outstanding Expenses)
 • ह्रास ( Depreciation)

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Your email address will not be published.