यस्तो अवस्थामा १० लाख बढी पनि नगद नै कारोबार गर्न पाइने

काठमाण्डौ । आगामी साउन १ गतेदेखि १० लाख भन्दा बढीको कारोबार नगदमा गर्न नपाइने व्यवस्था लागू हुँदैछ । तर, सबै अवस्थामा भने यो नियम लागू हुने छैन ।

 

नेपाल राष्ट्रबैंकले एक सूचना प्रकाशित गर्दै कुन अवस्थामा १० लाख बढीको कारोबार चेकमार्फत गर्न पाइने र कुन अवस्थामा १० लाख बढी कारोबार पनि नगदमै गर्न छुट हुने भन्ने बिषय प्रष्ट्याएको छ ।

 

२०७४ साउन १ गतेदेखि कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले एकपटकमा दश लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी मूल्यको कुनै वस्तु वा सेवाको खरिद बिक्री वा अन्य कारोवार गर्दा वित्तीय संस्था वा बैंकिङ्ग उपकरण मार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हुँदा सर्वसाधारणको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । राष्टबैंकले आफ्नो सूचनामा भनेको छ ।

 

तर, उसले नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ४४ग. को उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि प्रचलित कर सम्बन्धी कानूनले अन्यथा व्यवस्था गरेकोमा वा देहाय बमोजिमको अवस्थामा भने १० लाख बढी पनि नगदमै कारोबार गर्न पाइने स्पष्ट पारेको छ :

(क) वित्तीय संस्थामा निक्षेप, बचत वा सटही गर्न,
(ख) वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा, त्यसको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गर्न,
(ग) वित्तीय संस्थाहरुबीचमा नगद कारोबार गर्न,
(घ) कुनै निक्षेपकर्ता वा बचतकर्ताले कुनै खास कारण देखाई नगद भुक्तानीको लागि दिएको निवेदनको व्यहोरा र कारण मनासिब देखिएमा त्यस्तो निक्षेपकर्ता वा बचतकर्ताको खाता रहेको वित्तीय संस्थाबाट निक्षेपकर्ता वा बचतकर्तालाई उल्लिखित सीमाभन्दा बढी नगद भुक्तानी दिन ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Your email address will not be published.